Popularne podejście do nauki języków obcych

Popularność mediów społecznościowych i Internetu zmieniła sposób, w jaki uczymy się języków obcych. Współcześni nauczyciele starają się zaspokoić potrzeby i oczekiwania uczniów. Zobacz, z jakich metod korzystają kursy językowe w Gdańsku.

Podejście zadaniowe

Tradycyjny program nauczania koncentrował się wokół tematów uznanych za przydatne dla uczniów. W praktyce oznaczało to, że mieli przyswoić gramatykę i słownictwo wybrane przez nauczycieli.

Podejście zadaniowe na kursach językowych w Gdańsku stanowi znaczącą zmianę paradygmatu. Nacisk został przeniesiony na umiejętności i kompetencje. Zatem planowanie i projektowanie nie dotyczą tego, czego się uczy, ale dlaczego. Do przykładowych można zaliczyć:

  • zamawianie w restauracji,

  • rezerwacja pokoju hotelowego,

  • wizyta u lekarza,

  • wyrażanie opinii na temat polityki,

  • recenzja filmu, czy książki.

Gramatyki, słownictwo i umiejętności to tylko narzędzia, które umożliwiają uczestnikom kursów językowych w Gdańsku osiągnięcie ostatecznych wyników. Lektor powinien się zastanowić, dlaczego uczniowie zapisali się na kurs. Opracuje odpowiedni program, biorąc pod uwagę ich cele osobiste i zawodowe.

Podejście projektowe

Zastosowanie tego podejścia rozpoczyna się od określenia jednego globalnego celu, jaki ma dana osoba lub grupa uczniów. Niezależnie od przypadku, projekt musi składać się z indywidualnych zadań, które powinni zrealizować uczestnicy kursów językowych w Gdańsku.

Pomyśl o projekcie jak o ostatecznej, kompleksowej ocenie. Kryteria oceny muszą być jasne, by uczniowie wiedzieli, co jest brane pod uwagę.

Podejście leksykalne

Język obcy ma umożliwić komunikację między uczniami w ramach określonych dziedzin. W tym podejściu treści i zadania powinny koncentrować się na prawdziwych potrzebach uczniów. W związku z tym ocena musi opierać się na tym, co faktycznie osiągnęli uczestnicy kursów językowych w Gdańsku. Przykłady takich ocen obejmują pisanie wiadomości e-mail z prośbą o pracę lub umówienie się na rozmowę kwalifikację. Takie podejście wymaga od nauczycieli zrozumienia, czego potrzebują uczniowie, skupienia się na tym, a następnie poszerzenia ich horyzontów w miarę rozwoju ich umiejętności komunikacyjnych.